Potato Slices

Potato Slices

4 mins

Size

5-7mm thickness

Quantity

4 x 2.5kg